足球篮球
今日未开始的比赛
 
22:00
法国U21 - 瑞士U21
 
 
 
22:00
奥地利U21 - 安道尔U21
 
 
今日已完场比赛
 
03:30
加拉柏U201-0祖云达斯马纳瓜U20
半场 0:0
 
 
04:30
沃尔特费雷蒂U205-0奇南德加U20
半场 1:0
 
 
06:00
加拉柏2-0祖云达斯马纳瓜
半场 1:0
 
 
07:00
沃尔特费雷蒂7-0奇南德加
半场 2:0
 
 • 缅甸联
 • CBA
 • CBA 厉兵秣马PK赛
 • CS
 • CS:GOLPLProLeagueSeason4
 • DOTA2
 • Flashpoint1
 • FNL杯
 • J2联赛
 • J联赛
 • K1联赛
 • K2联赛
 • KBL
 • KPL
 • LCLSpring
 • LOL LPL春季赛
 • LOLCK春季赛
 • LOLLPL春季赛
 • LPL春季赛
 • NBA
 • NBL
 • NCAA
 • PCS
 • PUBG
 • TIP杯
 • U20世界杯
 • U22
 • U23亚锦赛
 • U23亚洲杯
 • VTB
 • 阿巴超
 • 阿杯
 • 阿超
 • 阿超杯
 • 阿超联杯
 • 阿丁曼特秋
 • 阿尔杯
 • 阿尔及甲
 • 阿尔甲
 • 阿根廷杯
 • 阿甲
 • 阿拉冠
 • 阿联杯
 • 阿联超
 • 阿联超杯
 • 阿联甲
 • 阿联酋杯
 • 阿联酋超
 • 阿鲁巴联
 • 阿曼杯
 • 阿曼联
 • 阿曼苏杯
 • 阿塞杯
 • 阿塞甲
 • 阿塞联
 • 阿夏赛
 • 阿乙
 • 埃及超
 • 埃及甲
 • 爱超
 • 爱甲
 • 爱联杯
 • 爱联赛杯
 • 爱沙尼甲
 • 爱足总杯
 • 安道尔联
 • 安哥甲
 • 奥北选
 • 奥迪杯
 • 奥地利杯
 • 奥甲
 • 奥女亚预
 • 奥女资格
 • 奥乙
 • 奥运女篮
 • 澳布杯
 • 澳布超
 • 澳超
 • 澳昆超
 • 澳昆超附
 • 澳门甲
 • 澳南超
 • 澳女联
 • 澳青联
 • 澳威超
 • 澳维U20
 • 澳维超
 • 澳维超附
 • 澳维青
 • 澳西U20
 • 澳西超
 • 澳足杯
 • 巴U20
 • 巴波联
 • 巴地区
 • 巴东北杯
 • 巴甲
 • 巴拉甲秋
 • 巴拉联
 • 巴勒联
 • 巴利甲
 • 巴林杯
 • 巴林超
 • 巴林王杯
 • 巴林乙
 • 巴米联
 • 巴帕拉甲
 • 巴圣甲
 • 巴圣锦
 • 巴西杯
 • 巴西甲
 • 巴西乙
 • 巴亚甲
 • 巴亚马联
 • 巴伊联
 • 巴乙
 • 白超杯
 • 白俄杯
 • 白俄超
 • 白俄后备
 • 白女超杯
 • 保杯
 • 保超
 • 保超杯
 • 北爱杯
 • 北爱超
 • 北联杯
 • 比杯
 • 比超杯
 • 比甲
 • 比篮甲
 • 比利时杯
 • 比女超
 • 比乙
 • 冰岛杯
 • 冰岛超
 • 冰岛锦
 • 冰甲
 • 冰联杯
 • 波超杯
 • 波黑杯
 • 波黑超
 • 波甲
 • 波兰杯
 • 波兰甲
 • 波乙
 • 玻甲联
 • 玻利甲
 • 不丹廷联
 • 布隆迪联
 • 大冠杯
 • 大西洋杯
 • 丹超
 • 丹甲
 • 丹麦杯
 • 丹乙A
 • 丹乙B
 • 德巴联
 • 德北联
 • 德丙
 • 德丙联
 • 德超杯
 • 德东北
 • 德国杯
 • 德国篮球乙级联赛
 • 德甲
 • 德篮甲
 • 德南联
 • 德青杯
 • 德青北
 • 德青南
 • 德青西
 • 德西联
 • 德乙
 • 东盟篮联
 • 东亚杯
 • 东亚女足
 • 俄FNL杯
 • 俄杯
 • 俄超
 • 俄超杯
 • 俄甲
 • 俄罗斯杯
 • 俄青联
 • 厄瓜甲秋
 • 厄甲
 • 法丙
 • 法超杯
 • 法国杯
 • 法甲
 • 法篮乙
 • 法联杯
 • 法罗联
 • 法乙
 • 非冠杯
 • 非冠联
 • 非国锦标
 • 非洲杯
 • 菲篮杯
 • 斐济联
 • 芬超
 • 芬甲
 • 芬兰杯
 • 甘伯杯
 • 港菁杯
 • 港足总杯
 • 高级银牌
 • 哥甲
 • 哥伦杯
 • 哥伦甲
 • 哥伦乙
 • 哥斯甲
 • 格超
 • 格鲁甲
 • 公开赛
 • 国际超级杯
 • 国际冠军杯
 • 国际友谊
 • 国王杯
 • 哈萨杯
 • 哈萨超
 • 海地联
 • 海湾杯
 • 韩K联
 • 韩锦赛
 • 韩蓝甲
 • 韩篮甲
 • 韩联盟
 • 韩女甲
 • 韩女篮
 • 韩足杯
 • 韩足总杯
 • 荷杯
 • 荷超杯
 • 荷甲
 • 荷兰杯
 • 荷女甲
 • 荷乙
 • 黑山甲
 • 洪都甲
 • 吉尼斯杯
 • 加夫杯
 • 加拿冠
 • 加纳超
 • 捷甲
 • 捷克杯
 • 捷克甲
 • 捷克乙
 • 解放者杯
 • 金杯赛
 • 卡塔杯
 • 卡塔尔联
 • 卡塔联
 • 卡王储杯
 • 卡王子杯
 • 科王子杯
 • 科威联
 • 克杯
 • 克罗甲
 • 肯尼超
 • 拉脱甲
 • 栏目
 • 篮球公园
 • 篮球世界杯
 • 黎巴联
 • 里洲赛
 • 立甲
 • 卢森甲
 • 罗杯
 • 罗超杯
 • 罗甲
 • 罗马尼亚杯
 • 罗乙1
 • 马耳甲
 • 马来超
 • 马其甲
 • 马维超
 • 美冠杯
 • 美国杯
 • 美太阳杯
 • 美乙
 • 美职
 • 美职联
 • 美洲杯
 • 孟加拉联
 • 秘鲁甲
 • 缅甸U19
 • 缅甸U21
 • 缅甸联
 • 缅足联
 • 摩尔多联
 • 摩洛超
 • 墨超
 • 墨超杯
 • 墨冠杯
 • 墨西杯
 • 墨西哥杯
 • 墨西联
 • 墨西乙
 • 南奥预赛
 • 南超杯
 • 南非超
 • 南非甲
 • 南俱杯
 • 南美超
 • 南球杯
 • 尼泊尔乙
 • 尼拉U20
 • 尼拉甲
 • 尼日超
 • 女奥北美
 • 女奥非预
 • 女奥亚预
 • 女奥预
 • 女北美U20
 • 女欧U17
 • 女欧杯
 • 女世杯
 • 女足东亚杯
 • 女足世界杯
 • 挪超
 • 挪甲
 • 挪威杯
 • 欧U17
 • 欧U19
 • 欧U21外
 • 欧超杯
 • 欧冠
 • 欧国联
 • 欧国预
 • 欧俱杯
 • 欧篮联
 • 欧联U19
 • 欧罗巴
 • 欧青U19
 • 欧青联
 • 欧预选
 • 欧洲U21
 • 欧洲杯
 • 葡U23
 • 葡杯
 • 葡超
 • 葡超杯
 • 葡甲
 • 葡联杯
 • 葡萄牙杯
 • 酋长杯
 • 球会友谊
 • 日本B1篮球联
 • 日本B1篮球联赛
 • 日丙
 • 日超杯
 • 日皇后杯
 • 日篮B1
 • 日联杯
 • 日乙
 • 日职
 • 日职联
 • 日职乙
 • 瑞超
 • 瑞典杯
 • 瑞典超
 • 瑞典甲
 • 瑞典乙北
 • 瑞典乙南
 • 瑞青超南
 • 瑞士杯
 • 瑞士超
 • 瑞士甲
 • 塞尔超
 • 塞甲联
 • 塞浦杯
 • 塞浦甲
 • 沙超杯
 • 沙特超
 • 沙特甲
 • 沙特联
 • 沙特乙
 • 沙王冠
 • 社区盾
 • 社区盾杯
 • 圣青杯
 • 世界杯
 • 世俱杯
 • 世欧预
 • 世外非洲
 • 世外亚洲
 • 世亚预
 • 斯伐超
 • 斯洛文甲
 • 斯诺克
 • 斯诺克大师赛
 • 斯亚甲
 • 苏超
 • 苏冠
 • 苏甲
 • 苏联杯
 • 苏联赛杯
 • 苏挑杯
 • 苏乙
 • 苏足总杯
 • 台篮甲
 • 太阳杯
 • 泰超
 • 泰甲
 • 泰足总
 • 坦桑超
 • 天皇杯
 • 突尼斯甲
 • 土U19联
 • 土杯
 • 土丙
 • 土超
 • 土超杯
 • 土耳其杯
 • 土甲
 • 土篮超
 • 土乙
 • 王者荣耀
 • 王者荣耀 KPL 春季赛
 • 王者荣耀春季赛
 • 威超联
 • 委超
 • 乌超
 • 乌超杯
 • 乌克杯
 • 乌克超
 • 乌克甲
 • 乌克兰杯
 • 乌拉超
 • 乌拉甲
 • 乌兹杯
 • 乌兹超
 • 西班牙杯
 • 西丙1
 • 西丙2
 • 西丙3
 • 西丙4
 • 西超杯
 • 西甲
 • 西甲篮
 • 西篮甲
 • 西联杯
 • 西女超
 • 西乙
 • 希腊杯
 • 希腊超
 • 希腊超A
 • 希腊超B
 • 希腊甲
 • 香港超
 • 香港甲
 • 新加联
 • 新加坡杯
 • 新加坡联
 • 新西兰联
 • 匈杯
 • 匈甲
 • 匈女联
 • 匈牙利杯
 • 匈乙
 • 牙买超
 • 亚冠
 • 亚冠杯
 • 亚美杯
 • 亚美甲
 • 亚美联
 • 亚青U23
 • 亚青赛
 • 亚协杯
 • 亚预赛
 • 亚洲杯
 • 亚洲杯预选赛
 • 伊拉联
 • 伊朗杯
 • 伊朗超
 • 伊朗甲
 • 以杯
 • 以丙
 • 以超
 • 以超杯
 • 以超图杯
 • 以甲
 • 意杯
 • 意丙1A
 • 意丙1B
 • 意丙1C
 • 意丙杯
 • 意超杯
 • 意大利杯
 • 意甲
 • 意女杯
 • 意女甲
 • 意青杯
 • 意青联
 • 意乙
 • 印班超
 • 印度超
 • 印度甲
 • 印尼超
 • 英U23A
 • 英U23杯
 • 英北超
 • 英超
 • 英超亚洲杯
 • 英非北
 • 英非联
 • 英非南
 • 英冠
 • 英甲
 • 英锦赛
 • 英篮超
 • 英联杯
 • 英南超
 • 英女南
 • 英挑杯
 • 英雄联盟
 • 英雄联盟LCL春季赛
 • 英亚杯
 • 英乙
 • 英乙U23
 • 英议联
 • 英足总杯
 • 友谊赛
 • 约超联
 • 约旦超
 • 越南甲
 • 越南联
 • 越青锦
 • 智甲
 • 智利杯
 • 智利甲
 • 智乙
 • 中北美冠
 • 中北美联
 • 中北美洲联
 • 中超
 • 中超杯
 • 中国Dota2职业联赛
 • 中甲
 • 中女超
 • 中协杯
 • 中乙
 • 足篮球
 • 足总杯
 • 友情链接(qq:2741326123):足球比分 欧洲杯比分 CCTV5在线直播 NBA直播吧 欧洲杯直播 风云直播网 全讯体育 欧洲杯直播